Search

News

 

10 June 2014
Velkommen til Nordisk Kriminologi 53 (5) 2014 (May)

10 June 2014
The Research Seminar in 2015 will be held in Norway, May 4.-6. Further information will be posted later.

15 May 2014
Velkommen til Nordisk Kriminologi 52 (4) 2014 (April) Fra sekretariatet: NSfK holdt sit 56. forskerseminar i dagene 7.-9- maj. Seminarets hove...

04 April 2014
Velkommen til Nordisk Kriminologi 51 (3) 2014 (March)

Det er stadig muligt at tilmelde sig til NSfK's 56. forskerseminar 7.-9. maj 2014.
Læs mere på vores hjemmeside her.

Med venlig hilsen

Mette Tønder
Sekretariatsleder

14 March 2014
Velkommen til Nordisk Kriminologi 50 (2) 2014 (January)

Ulla V Bondesons stiftelse for retssociologisk og kriminologisk forskning har indgået aftale med Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet om i fællesskab at udbyde et 3-årigt ph.d.-stipendium inden for et af de emner, der prioriteres af Ulla V Bondesons stiftelse. Læs mere om stipendiet her.

Med venlig hilsen

Mette Tønder
Sekretariatsleder

05 February 2014
Velkommen til Nordisk Kriminologi 49 (1) 2014 (January)

21 January 2014
Denne rapport er et produkt af en langstrakt proces, som startede med, at Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi holdt et kontaktseminar i Danmark i 2009. Som på andre kontaktseminarer var formålet at skabe dialog imellem praktikere og forskere indenfor et fælles fagligt felt, i dette tilfælde løsladelse fra fængsel.
I seminaret deltog i alt ca 30 praktikere og forskere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. På seminaret var repræsenteret såvel fængselsmyndigheder som sociale myndigheder samt flere forskningsmæssige profiler fra professionsforskning over strafferet til kriminologi. Endelig deltog også repræsentanter fra en norsk NGO. Rapporten fra seminaret kan findes på http://NSFK.org under publikationer.
Ved seminarets afslutning stiftedes en arbejdsgruppe, der aftalte at skrive en komparativ fremstilling af de ligheder og mangfoldigheder, der var kommet frem under seminaret. Denne arbejdsgruppe kom i første omgang til at bestå af to deltagere, nemlig Kerstin Svensson, Lunds Universitet og undertegnede, Aarhus Universitet. Senere tilsluttede Inger Marie Fridhov, som også deltog i seminaret som repræsentant for Justisdepartementet i Norge, sig arbejdsgruppen. Hanne Ramsbøl fra den Sociale Servicestyrelse i Danmark tilsluttede sig også hurtigt arbejdsgruppen sammen med Jan Aage Førde fra Direktoratet for Kriminalforsorgen i Danmark. Senere er Anders Persson, PhD-studerende ved Lunds Universitet indtrådt i gruppen. Evelyn Dyb fra Norsk Institut for By og regionsforskning har kortvarigt deltaget i arbejdsgruppen.
Som det fremgår af denne rapport udviklede arbejdsgruppen hurtigt sin opgave fra alene at skrive om erfaringeerne fra kontaktseminaret til et selvstændigt lille forskningsprojekt. Der har således sidenhen været afholdt seminarer for relevante praktikere i Danmark, Norge og Sverige.
Denne rapport er blevet til i et samarbejde imellem arbejdsgruppens medlemmer. Det fremgår af hvert afsnit, hvem der er hovedforfatter til afsnittet. Forfatterne har hver især skrevet på deres eget sprog. Jeg har fungeret som ansvarligt bindeled imellem arbejdsgruppen og NSfK, som har finansieret projektet. Til finansiering hører alene rejseudgifter og seminarudgifter. Ingen har modtaget honorering for sit arbejde.
Tak til hele gruppen for et frugtbart samarbejde og tak til NSfK for at skabe mulighed for dette arbejde.

December 2013
Anette Storgaard

09 January 2014
Velkommen til Nordisk Kriminologi 48 (10) 2013 (December)

04 December 2013
Velkommen til Nordisk Kriminologi 47 (9) 2013 (November)

06 November 2013
Velkommen til Nordisk Kriminologi 46 (8) 2013 (October)

From the secretariat:

In October 2013 NSfK hosted a contact seminar in Iceland. The topic for the seminar is the ressources available in the criminal justice system for sexual offenders. Read more about the seminar in the Icelandic newsletter

Mette Tønder

Executive secretary

18 October 2013
Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi præsenterer med glæde det 56. forskerseminar. Dette års seminar vil foregår på Skarrildhus, Danmark 7.-9. maj 2014. Vi byder alle interesserede forskere velkomne til at ansøge om deltagelse i seminaret.

04 October 2013
Velkommen til Nordisk Kriminologi 45 (7) 2013 (September)

From the secretariat:

In October 2013, NSfK will be hosting a contact seminar in Iceland. The topic for the seminar is the resources available in the criminal justice system for sexual offenders.

Mette Tønder

Executive secretary

06 September 2013
Velkommen til Nordisk Kriminologi 44 (6) 2013 (August)

From the secretariat:

As part of an evaluation, the Danish Ministry of Justice is going to map exit-programs targeting gang members, including bikers, in the Nordic countires. Up until this date very little has been written about efforts to help gang members leave their gang and for that reason the Ministry would like to know if the Scandinavian Research Council for Criminology have knowledge about any such programs, and measures. If that is the case we kindly ask you to contact Maria Libak Pedersen (mpe@jm.dk). Thank you!

Mette Tønder

Executive secretary

21 August 2013
Særnummer om miljøstrafferet. Skrevet og redigeret af NSfK.

24 June 2013
Velkommen til Nordisk Kriminologi 43 (5) 2013 (May)

06 March 2013
I de seneste år er bestemmelserne om seksualforbrydelser i de nordiske straffelove blevet ændret. Ændringerne vedrører bl.a. begrebet voldtægt og straf for forbrydelserne. Til trods for det er seksualforbrydelserne fortsat et meget omdiskuteret emne i de fleste af landene, både indenfor fagmiljøer og blandt almenheden, ikke mindst straf for forbrydelserne.
Det er af interesse at undersøge hvad disse lovændringer indebærer. Hvordan straffes voldtægt i de nordiske lande? Har lovændringerne haft indflydelse på udmåling af straffen, og i så fald, hvilken indflydelse? Hvad vejer mest når straffen udmåles? Hvilke faktorer og tendenser er fælles for de nordiske lande og hvilke er anderledes?
Der findes allerede en del forskning om disse emner i de enkelte nordiske lande. Men der er brug for en fælles nordisk forskning og sammenligninger. På Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologis rådsmøde i København den 12.-13. marts 2012 blev det derfor vedtaget, at nedsætte en arbejdsgruppe som beskæftiger sig med disse problemstillinger. Gruppen består af fem medlemmer, én fra hvert af de nordiske lande, som alle har publiceret forskningsresultater indenfor dette område. Gruppen fik som opgave at gøre rede for lovgivningen om voldtægt hver i sit land og diskutere og sammenligne straffen for voldtægt. Arbejdsgruppen afholdt sit møde på Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo den 3. december 2012. Artiklerne som publiceres i denne rapport bygger på deltagernes forelæsninger på mødet.
Deltagerne i arbejdsgruppen håber at dette initiativ vil bidrage til at fremme fællesnordisk forskning på strafferettens område.

14 December 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) was established on January 1st 1962. For 50 years NSfK has been committed to the role of its charter, to further criminological research within the Scandinavian countries and advice the Scandinavian governments on issues related to criminology.

To celebrate NSfK's anniversary the Council has published Nordic Criminology in Fifty Years. This jubilee publication contains five research papers that were published in NSfK´s publications during the last 50 years.

04 December 2012
A special Jubilee issue of the Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention has now been published, to celebrate the 50 year anniversary of NSfK.

28 November 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) announces research grantsto projects of Nordic criminological relevance.Application deadline is 3 December, 2012.

14 November 2012
Stockholm University announces 25 Postdoctoral Research Fellow positions in subject areas within the Faculties of Science, Humanities, Law, and Social Sciences. Ref. No. SU 619-2974-12. Deadline for applications is December 17, 2012.

12 November 2012
The Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention seeks a new editor from January 1st 2013. The journal is for Nordic researchers who want to publish their research in English, and has two annual volumes. A third volume can be considered on special occasions.

12 November 2012
Uddeling af stipendier m.v. i 2013

Fondet er stiftet af professor Ulla V Bondeson, og det har som sit hovedformål at støtte forskning inden for de områder, som særligt interesserede fondsstifteren.

20 October 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology's Research Seminar 2013, Methodologies and Methods, will be held in Finland, on 13-15 May 2013.

The seminar will be open for application soon. Stay posted for further information on www.nsfk.org or NSfK's facebook page.

25 September 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) announces research grantsto projects of Nordic criminological relevance.Application deadline is 3 December, 2012.

29 May 2012
The 7th biennial Conference of the European Forum for Restorative Justice, "Connecting people - Linking Victims, Offenders and Community", w...

23 May 2012
The Police College of Finland announces its fourth Nordic Police Research Seminar in 7-9 November 2012 in Tampere, Finland.The first call for abstracts is now open and will close on 15.8.2012.

27 March 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) will host it's 54th Research Seminar in Selfoss, Iceland from 6th to 9th of May 2012.&nbs...

20 March 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) will host it's 54th Research Seminar in Selfoss, Iceland from 6th to 9th of May 2012.&nbs...

07 March 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) is pleased to announce our 54th Research Seminar. This years seminar will be hosted in Selfoss, Iceland from 6th to 9th of May 2012.

17 February 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) is pleased to announce our 54th Research Seminar. This year’s seminar will be hosted in Selfoss, Iceland from 6th to 9th of May 2012. The seminar has a capacity to host 100 participants. Accommodation and travelling expences are covered for the 100 attendees that are chosen from among the applicants. We welcome all interested parties to apply for participation in the seminar. Applicants from the Nordic countries giving presentations will be prioritized.

16 February 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology's Research Seminar 2012 will be held in Selfoss, Iceland, on 6-9 May.

14 February 2012
The Scandinavian Research Council for Criminology recently opened its official facebook page.

06 February 2012
The Observatory of Fraud in Economics and Management (OBEGEF) and the Faculty of Economics, University of Porto are currently planning a major interdisciplinary conference on fraud, corruption, shadow economy and money laundering: Interdisciplinary Insights on fraud and corruption: international conference

24 January 2012
A workshop on environmental criminal law in the Nordic countries, initiated and funded by the Scandinavian Research Council for Criminology, was ...

13 January 2012
Fondet er stiftet af professor Ulla V Bondeson, og det har som sit hovedformål at støtte forskning inden for de områder, som særligt interesserede fondsstifteren.

Stiftelsen har for 2012 afsat 300.000 SEK til uddeling til et eller flere stipendier

04 January 2012
As a part of the programme of the Finnish Presidency of the Nordic Council of Ministers 2011, the Ministry of Justice and the Advisory Board for Victim-Offender Mediation are arranging a two-day seminar in Helsinki, on the 9th and 10th of February 2012, on victim’s position in Restorative Justice and Victim-Offender Mediation.

21 December 2011
The Defences of the Weak: A Sociological Study of a Norwegian Correctional Institution by Thomas Mathiesen has recently been published, and is Mathiesen’s first in depth studies of prison.

12 December 2011
The 3-year workshop When the Unforeseen is Seen, initiated and funded by the Scandinavian Research Council for Criminology, was recently completed. Prompted by a banking collapse in Iceland in 2008, the workshop's topics were related to crisis and society.

30 November 2011
Application reminder: The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) announces research grants to projects of criminological relev...

24 November 2011
NSfKs 53rd Research Seminar Report

17 October 2011
Behavioral Sciences and Law invites submissions for a forthcoming special issue on Measuring and Interpreting the Predictive Validity of Violence Risk Assessment.

28 September 2011
The Scandinavian Research Council for Criminology announces its Fellowship and Research Grants for 2012.

13 September 2011
ThePotential of NordicCriminology-An Evaluationofthe Scandinavian Research CouncilforCriminology is a report by Hildigunnur Ólafsdóttir, recently published by the NSfK.The aim of the report is to create an overview of NSfK‘s activities in the years 2001-2009 and make suggestions for future projects.

11 August 2011
AnInternational Congress on Public Safety in a Diverse Society will be held by the programme in Madrid and Segovia (Spain) October 19th-22nd 2011 by the Public Safety Community Programme which aims to define a model of public safety to guarantee the rights of each and every individual and group in our increasingly diverse, complex, technological and interdependent cities.

24 June 2011
A new interdisciplinaryanthology,Eco-Global Crimes: Contemporary and Future Challenges,will be publishedin the field of eco-global criminology in 2012.

29 March 2011
The next Stockholm Criminology Symposium will take place June 13-15, 2011.

24 March 2011
The Scandinavian Research Council for Criminology held it's annual meeting in March 14 -15 in Stockholm, where the Council's Annual ...
24 March 2011
The Scandinavian Research Council for Criminology will host it's 53rd Research Seminar in Balingsholm, near Stockholm, from 11th to 13th of May 20...

20 March 2011
The 11th Annual Conference of the European Society of Criminology "Rethinking Crime and Punishment in Europe" will be held in Vilnius, Lithuania, 21st-24th September 2011.

07 February 2011
The Journal of Criminal Psychology publishes quantitative and qualitative
research papers, original theoretical papers, and brief research reports.
Further details about the Journal of Criminal Psychology can be found at the
journal's website www.jcriminalpsychology.com.

07 January 2011
  In 2012 the Scandinavian Research Council for Criminology celebrates its 50th anniversary. For this occasion the Council hereby announces a...

30 November 2010
  Application reminder: The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) announces research grants to projects of criminolo...

02 November 2010
The Scandinavian Research Council for Criminology held it’s 52nd Research Seminar in Hønefoss, Norway, in May 2010. The Seminar Report ha...

25 October 2010
In 2012 the Scandinavian Research Council for Criminology celebrates its 50th anniversary. For this occasion the Council hereby announces a fellowship of up to 50 000 EUR for a young scholar.

01 September 2010
Welcome to our new website. The Secretary for the Scandinavian Research Council for Criminology thanks DNN host and PIPAR/TBWA for their con...

17 May 2010
 You can download SRCfC´s Annual Report 2009 here.
09 May 2010
New report published: Økonmisk Kriminalitet Nordiske Perspektiver (Only in Norwegian). Red. Per Jørgen Ystehede med bidrag af Anne Alvesalo, Snorri Örn Árnason, Patrik Bard, Anita Heber, Per Ole Johansen, Linda Kallman, Lasse Lund Madsen, Morten Nilsen, Roger Stubberud, Erja Virta og Per Jørgen Ystehede.

03 March 2010
 The latest newsletter can be downloaded here
15 February 2010
Scandinavian Research Council for Criminology are pleased to announce our 52nd Research Seminar. This year’s seminar will be hosted in H&os...

05 February 2010
 The latest newsletter can be downloaded here. 
04 February 2010
The latest newsletter can be downloaded here.  
21 December 2009
 The latest newsletter can be downloaded here.
17 December 2009
This seminar report comprises papers from the presentations given during SRCfC's 23rd Contact Seminar - in Denmark, October 2009. &nb...
04 December 2009
 The latest newsletter can be downloaded here.
05 November 2009
 The newsletter can be downloaded here.
30 September 2009
  The newsletter can be downloaded here.
28 September 2009
 The report from SRCfC's 51st Research Seminar is now available for downloading.  The report can be downloaded in pdf-format he...
02 September 2009
 The newsletter can be downloaded here.
19 August 2009
The Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention seeks a new editor from January 1st 2010. The journal is for Nordic r...

17 June 2009
 A joint Nordic project, led by the National Council for Crime Prevention in Finland, gathered a broad range of data in order to reduce violence ...

05 June 2009
Dr. Daniel Tschofen and Professor Stephan Laske from the University of Innsbruck  are organizing a conference stream on the organi...

03 June 2009
 You can find and download the newsletter for May here.
29 April 2009
You can find the newsletter here.
17 April 2009
You can find it here.  The SRCfC reserves it's right to make adjustments. 
30 March 2009
 The newsletter can be downloaded here.
05 March 2009
You can read it in pdf here.
05 March 2009
The report can be downloaded here. 
02 March 2009
SRCfC's annual report for 2008 has been published. 
17 February 2009
You can read and download it here.
17 February 2009
 Read about it and apply for attendance at the seminar here.
01 December 2008
You can read and download it here. 
05 November 2008
Konferansen finner sted på Aarhus Universitet 22.-23. januar 2009. Mer informasjon finner du her. NSfK minner om at det er mulig å søke...
03 November 2008
Ytterligere informasjon finner du på Sociologisk Instituts hjemmesider. Vi minner om at NSfK kan søkes om reisestøttefor deltakelse på ...
02 November 2008
You can read it here.
07 October 2008
You can read it here.
25 September 2008
The report from our 50th Research Seminar is now available for download. The themes for the seminar were Disorder in Urban Public Space: Resistan...

09 September 2008
You can find the newsletter here.
27 August 2008
Högskolan i Kristianstad, Sverige søker en lektor i kriminologi og ønsker gjerne skandinaviska søkere. Søknadsfrist er 10 oktober:
11 June 2008
You can find the newsletter here. The newsletter will now go on holliday, but will be back in early September. 
21 May 2008
Download the newsletter in PDF-format here.
03 May 2008
Den 12. nordiske workshop i strafferet, Helsingør 6-8 juni 2008   Siden 1997 er der årligt blevet arrangeret en nordisk workshop for en bred kre...

16 April 2008
Download the newsletter in PDF-format here.
14 April 2008
 Check the programme here. More updates will follow.
14 April 2008
You can find the annual report in it's entirety here.
31 March 2008
Annual Symposium - Social Work with Juvenile Offenders 'Critical Research in Youth Justice: Power, Knowledge, Ethics, Rights' 8th-14th of June 200...

31 March 2008
CONFLICTS, PENAL POLICIES AND PRISON SYSTEMS 36th Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and Social Control 4th Septemb...

30 March 2008
The Department of Behavioural, Social and Legal Sciences at Örebro University are happy to invite you to the first international conference - Prison O...

30 January 2008
The International Society for Criminology will hold  its XV World Congress  from 20th to 25th July 2008 in Barcelona. Three signi...

30 January 2008
The National Council for Crime Prevention in Sweden (Brå) invites to the third Stockholm Criminology Symposium. The symposium takes place at...

30 January 2008
Oroligheter på städernas offentliga platser: motstånd eller kriminalitet? Forskerseminaret 2008 finner sted på Forssa som ligger ca. 126 km...

09 December 2007
Forskerseminaret 2008 finner sted på Forssa som ligger ca. 126 km utenfor Helsinki 6.-8. mai 2008. Mer informasjon og påmeldingsskjema finn...
09 December 2007
The report from our 49th Research Seminar is now available for download. The themes for the seminar were  Organised Crime, Economic Crime an...

01 December 2007
Våldets offer - Vårt ansvar The 3rd Nordic Conference on Victimology and Victim Support Helsinki 3-5 March 2008 This is the third meeting of the ...

22 October 2007
Deadline for research grant applications is December 15th 2007. Please go to our research and travel grant page where you will find all...
23 September 2007
Janne Kivivuori. "Delinquent Behaviour in Nordic Capital Cities". Scandinavian Research Council for Criminology, National Research Institute of Legal ...

12 September 2007
A Nordic Expert Seminar on How Nordic Prisons Deal with Prisoners’ Use and Abuse of Alcohol and Drugs Helsinki, 22–23 November 2007 The Nordic C...

04 July 2007
The Second International Conference of The International Juvenile Justice Observatory will be held in Brussels (Belgium) on 24th-25th October 2006....

12 June 2007
Bologna - September 26/29, 2007 The 2007 Annual Conference of the European Society of Criminology will be jointly organized by the University of...

15 May 2007
 The programme for the NSfK research seminar June 1-3 2007 at Djurö is published, and will be updatet regularly.
01 April 2007
May 17 and 18 2007 at the University of Rouen, France The conference is organised as part of the "Challenge" Integrated Project of the European Comm...

01 April 2007
30 August- 2 September 2007  Willem Pompe Institute of Criminal Law and Criminology, University of Utrecht, Utrecht, Netherlands 35rd Annual ...

15 March 2007
The Stockholm Criminology Symposium 2007 is arranged in conjunction with The Stockholm Prize in Criminology, in Stockholm, June 4-6. The Swedish Gove...

26 February 2007
The International Centre for Comparative Criminological Research (ICCCR) at the Open University is holding a major prisons conference at Walton Hall, ...

25 February 2007
Forskerseminaret avholdes på Djurö utenfor Stockholm 1.-3. juni.  Mer informasjon og påmeldingsskjema finnes her.  Frist for påmeld...
22 February 2007
Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University (Lithuania), Institute of International Relations,  University of Latvia and College ...

22 February 2007
New Directions 5 - 6 July 2007, King's College London The conference will draw together academics, researchers and practitioners to critically asses...

22 January 2007
19 - 20  April 2007 Dep. of Criminology and the Sociology of Law, University of Oslo, Norway This interdisciplinary international conferen...

17 January 2007
August 16th -18th  2007  Växjö, Sweden The plan for the Nordic conference on police-research is taking shape. The conference is open for p...

07 January 2007
The Secretariat for the Scandinavian Research Council for Criminology has moved to Norway as of January 1st 2007. The new address is: Scandinavian R...

25 October 2006
 The 2007 Stockholm Prize in Criminology will be awarded to Alfred Blumstein and Terrie E. Moffitt for their discoveries about the development of...

15 October 2006
Deadline for research grant applications is December 1st 2006. Please go to our research and travel grant page where you will find all...
20 September 2006
For the Study of the Social Contexts of Pathways in Crime  Third Annual SCoPiC Conference  Cambridge, 6th - 8th December 2006  Asses...

04 July 2006
The Second International Conference of The International Juvenile Justice Observatory will be held in Brussels (Belgium) on 24th-25th October 2006. T...

04 July 2006
On November 2, 3 and 4, 2006, The European Forum for Urban Safety, a network of more than 300 European local authorities, will organise an internation...

14 June 2006
The first Stockholm Criminology Symposium was officially opened today by the Swedish Minister for Justice, Thomas Bodström. The symposium is at Stock...
06 May 2006
The Second International Conference of The International Juvenile Justice Observatory will be held in Brussels (Belgium) on 24th-25th October 2006. T...

26 April 2006
Detta arrangemang ordnas i sommar av Nordisk Sommeruniversitet: Sikkerhedspolitik & retsorden Sommersymposium 2006 i Kääriku, Estland: Tema: ...

17 April 2006
THE REGULATION OF  MIGRATION, ASYLUM AND MOVEMENT IN THE 'NEW EUROPE’ 34th Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance an...

29 March 2006
For their achievements in developing theory and evidence on the prevention of repeat offending, John Braithwaite of the Australian National University...

28 March 2006
The Scandinavian Research Council has decided on a new research theme for the period 2007-2008, which will be:  "Organized crime, economic ...

14 March 2006
Aim and Scope Crime, Punishment, and the Law is a refereed international and interdisciplinary journal published biannually and devoted to the study ...

01 March 2006
NSfK will grant 12 extra travel grants (maximum 550 EUR) for Scandinavian researchers who wish to participate in The First Annual Stockholm Criminolog...
23 February 2006
"Recognizing Knowledge to Reduce Crime and Injustice" June 15th - 17th, 2006 at Stockholm University Deadlines: All individual papers and full...

16 February 2006
Nordisk sosiologikonferanse i Turku i Finland den 18nde –20nde august. Det vil arrangeres en arbeidsgruppe i politisosiologi under ledelse av førstea...

02 February 2006
There is a new nomination period for The Stockholm Prize in Criminology.  Between February 1st and April 15th 2006 the Prize Office accepts new ...

25 January 2006
NSfK:s forskarseminarium 2006 kommer äga rum 4-7 maj i Reykholt, Island. Ett preliminärt program finns nu tillgängligt och du kan anmäla dig genom at...
27 November 2005
Due to technical problems with our web site this past weekend we have decided to extend the deadline for research grant applications until Monday Dece...

23 November 2005
 Kriminologiska institutionen vid universitetet i Montréal ledigförklarar tre professorstjänster. All information hittar du här. (obs ...
23 October 2005
Politihøgskolen søker professor / førsteamanuensis til ledig forskerstilling Ved Politihøgskolen i Oslo er det ledig fast stilling som professor / fø...

23 October 2005
BETENKNING – FORSKERSTILLING VED POLITIHØGSKOLEN  (PROFESSOR / FØRSTEAMANUENSIS) En av de fast tilsatte forskerne ved Politihøgskolen går av me...

05 October 2005
Short information on the Prize: The Stockholm Prize in Criminology Under the aegis of the Swedish Ministry of Justice, an international prize has be...

04 October 2005
The guidelines for financial support have been updated. The new version can be found at http://www.nsfk.org/research/research_travelgrants.shtml. Pl...
04 October 2005
 Deadline for research grant applications is December 1st 2005.  Please go to our research and travel grant page where you w...
06 September 2005
The report from our 47th Research Seminar is now available for download. The themes of the seminar was Crime prevention and Imprisonment and the semi...

28 August 2005
The Scandinavian Research Council has a new research theme for the period 2006-2008, which is "Violence". Violence will replace the old theme Impriso...

21 August 2005
 Swedish Justice Minister Thomas Bodström announces establishment of international prize in criminology, at the World Congress on Criminology in ...

12 June 2005
 A TWO-DAY INTERNATIONAL CONFERENCE HOSTED BY THE CENTRE FOR CRIMINOLOGICAL RESEARCH, UNIVERSITY OF SHEFFIELD IN ASSOCIATION WITH SURVEILLANCE &a...

26 May 2005
Monographic subject: DVI TEAMS Disaster Victim Identification IV SIMPOSIUM ON MEDICO-PRACTICAL ASPECTS IN THE VALUATION OF CORPORAL INJURY Barcel...

07 February 2005
Obs! Detta program är preliminärt än så länge! Nsfks forskerseminar 2005, 19-21 mai på Klækken hotell ved Oslo Kriminalitetsforebygging – muligheter...

30 January 2005
FINAL CONFERENCE OF THE MIP PROJECT:  “WOMEN, INTEGRATION AND PRISON. ANALYSIS OF THE PROCESSES OF SOCIO-LABOUR INTEGRATION OF WOMEN IN PRISON I...

26 January 2005
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention  Denna vetenskapliga tidskrift om kriminologi och brottsprevention publicera...

25 January 2005
American Society of Criminology  2005 Annual Meeting  Toronto Royal York Hotel  November 15 - 19  Theme - The Interdisciplinar...

18 January 2005
 Dear Collegues  We are glad to inform you about the  Ist International ERCES Conference, April 21-23 2005 St Petersburg Russia. We w...

18 January 2005
 A One day Training and Development Conference for: Criminologists  Socio-legalists Sociologists Geographers Soci...

16 December 2004
The Tripartite Organizing Committee of China Prison Society, The Society of Rehabilitation and Crime Prevention, Hong Kong, and Shandong Prison Bureau...

09 December 2004
The report from our 46th Research Seminar is now available for download. The theme of the seminar was Imprisonment and the seminar had over 55 partici...

22 November 2004
Loughborough University - Department of Social Sciences £24,886 - £27,194 or £28,009 - £36,546 per annum Loughborough University was ranked tenth in...

12 November 2004
Theme: Preventing Crime and Promoting Justice: Voices for Change   August 7-11, 2005 http://www.worldcriminology2005.org/ Call for Papers and...

01 November 2004
Den internasjonalt ledende kriminologen Clifford Shearing gir 22. og 23. november fire forelesninger innenfor temaet ”Governmentality, Security and Po...

 
© 2010 Scandinavian Research Council for Criminology
c/o Faculty of Law - Aarhus Universitet | Bartholins Allé 16 - Building 1328 | 8000 Aarhus C - Denmark | +45 87165487